Arolygon Omnibws

Mae arolygon omnibws yn ddulliau hir sefydlog o gynnal ymchwil i’r farchnad ac ymchwil gymdeithasol. Fel mae’r enw’n awgrymu, maent yn caniatáu i grŵp o ddefnyddwyr rannu’r un dull arolwg, gan fanteisio ar gostau is

Mae’r rhai sydd wedi tanysgrifio i wasanaeth omnibws yn ei brynu ar sail faint o gwestiynau maent yn dymuno eu gofyn i’r sampl, â’r math o gwestiynau.  Felly, i bob pwrpas, mae pob tanysgrifiwr yn rhannu’r gost o gyfweld a chostau cyffredinol eraill gyda chyd-gleientiaid.  Mae gan bob cleient fynediad at nifer o gwestiynau demograffeg gwahanol, a ellir eu defnyddio i ddarparu is-ddadandoddiad o ganlyniadau.

 

Dyddiadau arolwg Omnibws

Mae gan bob cleient fynediad at nifer o gwestiynau demograffeg gwahanol, a ellir eu defnyddio i ddarparu is-ddadandoddiad o ganlyniadau. Mae Beaufort yn cynnal pedwar arolwg Omnibws ar wahân ymhlith cynulleidfaoedd gwahanol:
Mae'r cymwysiadau ar gyfer arolygon Omnibws yn niferus, ond mae enghreifftiau o sut mae cleientiaid wedi defnyddio'r gwasanaethau hyn yn cynnwys:
Mesur ymwybyddiaeth ac effaith ymgyrchoedd cyfathrebu
Mesur parhaus o fodlonrwydd cwsmer
I fesur ymwybyddiaeth o gynnyrch neu wasanaeth, defnydd ac agweddau yn erbyn cystadleuwyr
I fesur ac olrhain ymwybyddiaeth a barn ar hysbysebu
Fel mesur hydredol o newidiadau mewn agweddau cymdeithasol
I archwilio ymatebion i ddeddfwriaeth newydd neu arfaethedig
I feintoli hyder busnes a hydwythedd y farchnad
I fesur ymwybyddiaeth a faint sy’n manteisio ar wasanaethau newydd
I fesur cyfranogiad mewn amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol a hamdden
I fonitro bwriad pleidleisio