22/09/21

Helpu i ddatblygu’r ymgyrch i wneud cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru

Rydym yn falch o fod wedi gweithio gyda Leticia Korin-Moore a thîm SBW Advertising i ddatblygu’r ymgyrch bwysig hon gan Lywodraeth Cymru. Mae’n braf gweld barn defnyddwyr yn helpu i ddatblygu’r cynnyrch terfynol!

Gellir gweld sylwadau’r wasg ar yr ymgyrch yma. Gweler yr hysbyseb yma.