Rydym wedi bod yn helpu cleientiaid ers 1984. Rydym yn teilwra ein gwasanaethau ymchwil ansoddol a meintiol i sicrhau eich bod chi'n derbyn y wybodaeth angenrheidiol i wneud penderfyniadau gwybodus.

Rydym yn asiantaeth ymchwil i’r farchnad sy’n canolbwyntio ar Gymru, a hefyd yn darparu gwasanaethau ar draws y DU. Mae cryfder a dyfnder ein hadnodd ymchwil, ynghyd ag ansawdd ein tîm yn golygu ein bod ni’n cynnig amrywiaeth eang o arbenigedd – o ran gwybodaeth am y sector a thechnegau ymchwil ansoddol / meintiol. Ein nod yw darparu ymchwil gyda’r potensial i lywio newid sydd wedi ei danategu gan ein hymrwymiad i ansawdd.

 

Darllen mwy

EIN GWAITH
Gwneud gwahaniaeth mewn amrywiaeth o sectorau

Mae’r cyfoeth o brofiad o fewn ein tîm yn golygu ein bod ni wedi gallu datblygu arbenigedd mewn meysydd penodol yn cynnwys llywodraeth a’r sectorau cymdeithasol, hamdden, chwaraeon, twristiaeth a thrafnidiaeth, y cyfryngau, busnes, masnach, bwyd a diod ac ariannol.

Rydym hefyd yn cynnal pedwar arolwg Omnibws unigryw yng Nghymru sy’n darparu atebion ymchwil cost-effeithiol i gleientiaid.

Gweler ein hastudiaethau achos i weld sut mae cleientiaid yn elwa o’n gwaith.

Arolygon Omnibws
Ein cleientiaid hapus
Beth maen nhw'n ei ddweud amdanon ni
NEWYDDION NODWEDD
Newyddion diweddaraf
Pob newyddion
22/09/21
Helpu i ddatblygu’r ymgyrch i wneud cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru
Rydym yn falch o fod wedi gweithio gyda Leticia Korin-Moore a …
Darllen mwy
09/07/21
Yn cefnogi datblygu adnoddau arloesedd newydd ar gyfer Gwyddorau Bywyd
Braf gweld ein hymchwil yn bwydo i mewn i adnodd …
Darllen mwy
28/05/21
Beaufort yn rhoi cipolwg i Iechyd Cyhoeddus Cymru ar effaith COVID-19 ar gyflogaeth ieuenctid
Rydym yn falch iawn ein bod wedi cyfrannu at waith …
Darllen mwy
Rhagor o newyddion
NEWYDDION NODWEDD
Newyddion diweddaraf
Rhagor o newyddion
22/09/21
Helpu i ddatblygu’r ymgyrch i wneud cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru
Rydym yn falch o fod wedi gweithio gyda Leticia Korin-Moore a …
Darllen mwy
09/07/21
Yn cefnogi datblygu adnoddau arloesedd newydd ar gyfer Gwyddorau Bywyd
Braf gweld ein hymchwil yn bwydo i mewn i adnodd …
Darllen mwy
28/05/21
Beaufort yn rhoi cipolwg i Iechyd Cyhoeddus Cymru ar effaith COVID-19 ar gyflogaeth ieuenctid
Rydym yn falch iawn ein bod wedi cyfrannu at waith …
Darllen mwy
All news