Rydym wedi bod yn helpu cleientiaid ers 1984. Rydym yn teilwra ein gwasanaethau ymchwil ansoddol a meintiol i sicrhau eich bod chi'n derbyn y wybodaeth angenrheidiol i wneud penderfyniadau gwybodus.

Rydym yn asiantaeth ymchwil i’r farchnad sy’n canolbwyntio ar Gymru, a hefyd yn darparu gwasanaethau ar draws y DU. Mae cryfder a dyfnder ein hadnodd ymchwil, ynghyd ag ansawdd ein tîm yn golygu ein bod ni’n cynnig amrywiaeth eang o arbenigedd – o ran gwybodaeth am y sector a thechnegau ymchwil ansoddol / meintiol. Ein nod yw darparu ymchwil gyda’r potensial i lywio newid sydd wedi ei danategu gan ein hymrwymiad i ansawdd.

 

Darllen mwy

EIN GWAITH
Gwneud gwahaniaeth mewn amrywiaeth o sectorau

Mae’r cyfoeth o brofiad o fewn ein tîm yn golygu ein bod ni wedi gallu datblygu arbenigedd mewn meysydd penodol yn cynnwys llywodraeth a’r sectorau cymdeithasol, hamdden, chwaraeon, twristiaeth a thrafnidiaeth, y cyfryngau, busnes, masnach, bwyd a diod ac ariannol.

Rydym hefyd yn cynnal pedwar arolwg Omnibws unigryw yng Nghymru sy’n darparu atebion ymchwil cost-effeithiol i gleientiaid.

Gweler ein hastudiaethau achos i weld sut mae cleientiaid yn elwa o’n gwaith.

Arolygon Omnibws
Ein cleientiaid hapus
Beth maen nhw'n ei ddweud amdanon ni
NEWYDDION NODWEDD
Newyddion diweddaraf
Pob newyddion
19/01/24
Beaufort yn cyfrannu at adroddiad terfynol y Comisiwn Annibynnol ar ddyfodol cyfansoddiadol Cymru
Braf oedd gweld adroddiad y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol …
Darllen mwy
18/12/23
Mae Beaufort yn cynnal ymrwymiad parhaus i broses recriwtio ansoddol, drwyadl
Yn Beaufort rydym yn credu’n gryf mewn cael y pethau …
Darllen mwy
09/06/23
Helpu Cymwysterau Cymru i archwilio hyder rhanddeiliaid
Rydym wrth ein bodd bod Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ein …
Darllen mwy
Rhagor o newyddion
NEWYDDION NODWEDD
Newyddion diweddaraf
Rhagor o newyddion
19/01/24
Beaufort yn cyfrannu at adroddiad terfynol y Comisiwn Annibynnol ar ddyfodol cyfansoddiadol Cymru
Braf oedd gweld adroddiad y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol …
Darllen mwy
18/12/23
Mae Beaufort yn cynnal ymrwymiad parhaus i broses recriwtio ansoddol, drwyadl
Yn Beaufort rydym yn credu’n gryf mewn cael y pethau …
Darllen mwy
09/06/23
Helpu Cymwysterau Cymru i archwilio hyder rhanddeiliaid
Rydym wrth ein bodd bod Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ein …
Darllen mwy
All news