Omnibws Busnes

Pa un ai eich bod angen asesu hyder busnes, mesur ymwybyddiaeth a faint o bobl sy’n manteisio ar wasanaeth newydd neu eisiau trafod barn busnes yng Nghymru ar amrywiaeth o faterion, mae Arolwg Omnibws Busnes Beaufort yn eich caniatáu chi i wneud hyn yn gyflym ac yn gost-effeithiol.

Mae’r gwasanaeth yn siarad â sampl gynrychiadol o 500 o swyddogion sy’n gwneud penderfyniadau ar lefel uwch mewn BBaCh yng Nghymru dwywaith y flwyddyn. Mae’r arolwg yn:

– Cael ei gynnal ym mis Chwefror a mis Hydref.

– Cynrychiolwyr BBaCh wedi’u lleoli yng Nghymru gyda chwotâu ar ranbarthau, gweithgareddau busnes (SIC) a maint busnesau i sicrhau hyn.

– Cael ei gynnal gan ddefnyddio CATI (Cyfweliadau Dros y Ffôn gyda Chymorth Cyfrifiadur) o’n swyddfeydd sydd wedi’u lleoli yng Nghaerdydd.

 

Dyddiadau arolwg Omnibws 2020