Omnibws Plant

Mae ein harolwg Omnibws Plant yn darparu’r dull delfrydol ar gyfer asesu (ac olrhain) safbwyntiau ac ymddygiadau plant a phobl ifanc rhwng 7 ac 18 oed ar draws Cymru.  Cynhelir cyfweliadau drwy CAPI (Cyfweld Personol Gyda Chymorth Cyfrifiadur) sy’n sicrhau data o ansawdd uchel a hefyd yn caniatáu amrywiaeth eang o ddeunydd ysgogol, yn cynnwys hysbysebion Teledu/ Ar-lein, i’w dangos yn eu ffurf wreiddiol.

Mae nodweddion allweddol y gwasanaeth yn cynnwys:

– Arolwg yn cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn – ym mis Mawrth a mis Hydref.

– Sampl cwota cynrychiadol o 500 person ifanc rhwng 7-18 oed sy’n byw yng Nghymru – mae sampl newydd yn cael ei gynhyrchu bob tro.

– Mae cyfweliadau yn cael eu hymestyn ar draws 43 lleoliad ar wahân ar draws Cymru.

– Cynhelir yr holl gyfweliadau wyneb-yn-wyneb yng nghartrefi’r ymatebwyr gan ddefnyddio CAPI.

– Cynhelir cyfweliadau gan gyfwelwyr profiadol sydd wedi ymgymryd â gwiriadau CRB (Swyddfa Cofnodion Troseddol).

 

Dyddiadau arolwg Omnibws 2020