Omnibws Siaradwyr Cymraeg

Mae Beaufort yn falch o ymgymryd â’r unig Arolwg Omnibws i siaradwyr Cymraeg, hyd y gwyddom.  Mae’r gwasanaeth, sydd wedi ei ail-lansio’n ddiweddar, yn darparu ffordd hyblyg a chost-effeithiol i gael mynediad at ymddygiad, safbwyntiau ac agweddau o drawstoriad o’r boblogaeth sy’n siarad Cymraeg.

Mae nodweddion allweddol y gwasanaeth yn cynnwys:

– Sampl cwota cynrychiadol, yn cynnwys lleiafswm o 500 oedolyn sy’n 16+ oed sy’n byw yng Nghymru ac yn gallu siarad Cymraeg.

– Cynhelir yn flynyddol yn ystod mis Mai.

– CAPI (Cyfweld Personol Gyda Chymorth Cyfrifiadur).

– Cynhyrchir yr holiadur yn ddwyieithog, ac fe’i gynhelir yn yr iaith a ddewisir gan yr ymatebwr.

Mae cryfder ein hadnoddau yn y maes hwn yn golygu ein bod ni’n defnyddio cyfwelwyr gwbl ddwyieithog yn unig i gynnal yr arolwg, gan roi dewis i’r rhai sydd eisiau cymryd rhan yn y Gymraeg i wneud hynny ar y pwynt cyswllt cyntaf.

 

Dyddiadau arolwg Omnibws 2020